Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0059-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "МИЛЕНИУМ МК 2010" ООД чрез въвеждане на енергоефективно технологично оборудване
Бенефициент: "МИЛЕНИУМ МК 2010" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "МИЛЕНИУМ МК 2010" ООД чрез въвеждане на енергоефективно технологично оборудване
Дейности: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Инжекционна шприцова машина за формоване на пластмаса със сила на затваряне от 110 до 140 тона
Дейност 1.2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Инжекционна шприцова машина за формоване на пластмаса със сила на затваряне от 180 до 220 тона
Дейност 1.3 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Инжекционна шприцова машина за формоване на пластмаса със сила на затваряне от 240 до 270 тона
Дейност 1.4 Доставка и монтаж на Мотокар
Дейност 1.5 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Соларна инсталация за БГВ
Дейност 2 Визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
Хели България АД
Йопс ЕООД
МАЯР-15 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 023 BGN
Общ бюджет: 360 046 BGN
БФП: 180 023 BGN
Общо изплатени средства: 180 023 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 180 023 BGN
2015 0 BGN
180 023 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 153 020 BGN
2015 0 BGN
153 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 003 BGN
2015 0 BGN
27 003 BGN
Финансиране от бенефициента 180 023 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Доставени енергоспестяващи активи..
Индикатор 8 Изработени материали за визуализация..
Индикатор 9 Прогнозна стойност на извършените инвестиции в активи..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз