Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0182-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в ПЛАСТ-60 ЕООД"
Бенефициент: "ПЛАСТ - 60" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 09.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в ПЛАСТ-60 ЕООД"
Дейности: енергиен одит
Визуализация на проекта
Доставяне и инсталиране на оборудването, свързано с подобряване на енергийната ефективност на предприятието
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 514 BGN
Общ бюджет: 227 028 BGN
БФП: 113 514 BGN
Общо изплатени средства: 113 514 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 113 514 BGN
2015 0 BGN
113 514 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 96 487 BGN
2015 0 BGN
96 487 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 027 BGN
2015 0 BGN
17 027 BGN
Финансиране от бенефициента 113 514 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Въведени в експлоатация нови енергоефективни машини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз