Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0347-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на Екофол АД, гр.Търговище"
Бенефициент: "Екофол" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на Екофол АД, гр.Търговище"
Дейности: дейност 1: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново оборудване
дейност 2: Въвеждане на енергоспестяващо осветление
Дейност 3: Визуализация на проекта
Дейност 4-извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 742 BGN
Общ бюджет: 401 484 BGN
БФП: 200 742 BGN
Общо изплатени средства: 200 678 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 130 000 BGN
2015 70 678 BGN
200 678 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 110 500 BGN
2015 60 076 BGN
170 576 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 500 BGN
2015 10 602 BGN
30 102 BGN
Финансиране от бенефициента 213 328 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз