Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0134-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на СМС ИНВЕСТ ООД"
Бенефициент: „ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност на „СМС ИНВЕСТ ООД"
Дейности: Дейност 4: Доставка на оборудването, монтаж, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Дейност 5: Закриване на проекта
Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Гугоманов Клима Инженеринг ООД
Хели България АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 916 BGN
Общ бюджет: 109 832 BGN
БФП: 54 916 BGN
Общо изплатени средства: 54 916 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 916 BGN
2015 0 BGN
54 916 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 679 BGN
2015 0 BGN
46 679 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 237 BGN
2015 0 BGN
8 237 BGN
Финансиране от бенефициента 54 916 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 7 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно непроизводствено оборудване
Индикатор 8 (Д) Брой на разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз