Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000817956 Община Раднево
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Раднево 6260 Раднево Област Стара Загора, гр. Раднево, п. к. 6260, ул.'' Митьо Станев'' 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Нов живот за миналото” 28.12.2010 3 898 558 3 539 233 332 480 3 008 348 31,10 Приключен
Изграждане на ЦНСТ в гр. Раднево 28.12.2011 - 273 122 - 273 122 2 886 0 37,13 Прекратен
Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура 28.03.2012 1 491 162 1 470 979 22 783 1 250 332 31,57 Приключен
Соцални услуги за социално включване в община Раднево – възможност за по–добър живот 26.11.2012 176 785 176 785 0 166 573 18,00 Приключен
Интегриран воден проект за изграждане ГПСОв и изграждане и разширение на ВиК мрежата на град Раднево 28.11.2012 22 428 888 19 835 817 8 393 358 15 185 736 46,73 Приключен
«Община Раднево – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса» 29.05.2013 50 067 50 067 0 50 067 12,00 Приключен
По-голяма ефективност на общинска администрация Раднево чрез оптимизиране на структурата и функциите й 23.08.2013 55 240 55 240 0 55 240 12,00 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Раднево 27.11.2013 53 152 53 152 0 53 152 9,00 Приключен
„Модерна и компетентна администрация за реализиране правото на гражданите на Община Раднево за добро управление" 12.03.2014 57 408 57 408 0 57 408 9,00 Приключен
Общинска администрация Раднево – ефективна и компетентна 25.08.2014 73 678 73 678 0 73 678 12,00 Приключен
С обич и грижа 17.09.2014 0 0 0 0 11,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" 29.08.2012 49,77 Приключен
Античното наследство на Тракия 22.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз