Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130714137 "Булгед" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Васил Друмев" 36
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Повишаване на информационната сигурност в Булгед ООД" 02.09.2008 70 452 34 521 39 678 34 521 12,00 Приключен
Внедряване на система за управление на ресурсите (ERP) в „Булгед” ООД 27.04.2012 299 155 224 366 79 341 224 366 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентоспособността чрез усъвършенстване на ключовите компетентности на служителите на "Хенкел България" ЕООД BG051PO001-2.1.02-0430-C0001
"Развитие на човешкия капитал в областта на информационните технологии" BG051PO001-2.1.02-0389-C0001
Повишаване конкурентоспособността на фирма „АПРА” ООД посредством обучения на мениджъри и служители BG051PO001-2.1.02-0584-C0001
Технологична модернизация в "Сиела Софт Енд Паблишинг" АД BG161PO003-2.1.11-0188-C0001
овишаване качеството на труда и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд в Дружба Стъкларски заводи АД BG051PO001-2.3.02-0378-C0001
"Подобряване на условията на труд във фирма ТРУДОВА МЕДИЦИНА ООД чрез минимализиране на риска и превенция на трудовите злополуки и оптимизация на организацията на труда" BG051PO001-2.3.02-0262-C0001
Създаване на иновативен продукт Уеб-платформа за поръчка, покупка и доставка на електронни полици BG161PO003-1.1.05-0007-C0001
"Повишаване на езиковите компетенции на служителите на Сиела Норма АД" BG051PO001-2.1.16-0112-C0001
Повишаване конкурентоспособността и осигуряване устойчивото развитие на Клъстер на софтуерните инженери на национален и международен пазар BG161PO003-2.4.02-0095-C0001
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕЧАТНА БАЗА СИЕЛА BG161PO003-2.3.02-0351-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз