Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0007-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на иновативен продукт Уеб-платформа за поръчка, покупка и доставка на електронни полици
Бенефициент: "Нет Агент" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: В проекта се предвижда раработване на иновативен продукт, който да спомогне ефективно използване на предимствата на информационните технологии и различните уеб-инструменти от страна на българските търговци на застрахователни продукти.
Дейности: Изграждане на орг. структура, управление, мониторинг и отчетност Възнаграждения и командировки
Създаване на програми и методики – изследвания, измервания и изпитания
Изготвяне на техн. спецификация
Икономическа, финансова и техническа оценка
Разработка на софтуера и закупуване на ДМА и ДНА
Изработка и финализиране на опитния образец - програмиране и внедряване на продукта и разработване на технологии за производство - инсталационна версия и съпътстваща документация
Интернет страница
Разработване и разпространение на 5000 рекл. брошури
Маркетинг и бизнес план
Наем на офис вкл. консумативи (вода, телефон, ел.енергия, интернет)
Визуализация
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 267 570 BGN
Общ бюджет: 245 300 BGN
БФП: 220 770 BGN
Общо изплатени средства: 220 770 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 220 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 102 132 BGN
2014 118 638 BGN
2015 0 BGN
220 770 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 187 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 812 BGN
2014 100 842 BGN
2015 0 BGN
187 655 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 320 BGN
2014 17 796 BGN
2015 0 BGN
33 116 BGN
Финансиране от бенефициента 29 730 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Сключени договори с изпълнители от страна на бенефициента
Индикатор 8 Закупени и доставени ДМА - сървъри
Индикатор 9 Закупен ДНА - Модул за автоматично архивиране и възстановяване на бази данни
Индикатор 10 Поставени информационни табели; Отпечатани и разпространени 5000 брошури; Уеб-промотиране;
Индикатор 11 Създадени програми и методики, свързани с разработването на иновативен продукт
Индикатор 12 Изготвена техническа спецификация
Индикатор 13 Изготвена икономическа, финансова и техническа оценка
Индикатор 14 Създаден нов IT иновативен продукт
Индикатор 15 Изработен интернет сайт за продукта
Индикатор 16 Междинен доклад; Искане за междинно плащане; Финален доклад; Искане за финално плащане.
Индикатор 17 Процент изплатена безвъзмездна финансова помощ в договорения размер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз