Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0584-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07050
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на фирма „АПРА” ООД посредством обучения на мениджъри и служители
Бенефициент: „АПРА” ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 30.09.2010
Дата на приключване: 30.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели: Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността и ефективността на труда на фирма „АПРА” ООД чрез обучения за 20 служители за повишаване на професионалните квалификации, както и за придобиване на конкурентни, съвременни ключови компетентности.
Дейности: Дейност 1 (Сформиране на екип)
Дейност 2 (Избор на изпълнители за предоставяне на обученията)
Дейност 3 (Разработване на план-графици и подробни програми за провеждане на обученията)
Дейност 4 (Закупуване на информационни материали и изготвяне на учебна документация)
Дейност 5 (Провеждане на обучение по част от професия „Сътрудник маркетингови дейности”)
Дейност 6 (Провеждане на обучение по ключови компетентности в област „Управление на проектен цикъл”)
Дейност 7 (Дейности за информиране и публичност)
Дейност 8 (Заключителни дейности)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 275 BGN
Общ бюджет: 21 748 BGN
БФП: 21 748 BGN
Общо изплатени средства: 21 748 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 748 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 748 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 486 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 486 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 262 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 262 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз