Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0351-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕЧАТНА БАЗА СИЕЛА
Бенефициент: "СИЕЛА НОРМА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕЧАТНА БАЗА СИЕЛА
Дейности: Дейност 3: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийно ефективни машини и енергоспестяваща осветителна система в Печатната база на Сиела
Дейност 4: Визуализация на дейностите по проекта
извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Булгед" ООД
Вълканов Трейд Екуипмент ООД
АДЛ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 406 094 BGN
Общ бюджет: 2 812 188 BGN
БФП: 1 406 094 BGN
Общо изплатени средства: 1 406 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 406 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 913 961 BGN
2015 492 117 BGN
1 406 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 195 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 776 867 BGN
2015 418 299 BGN
1 195 166 BGN
В т.ч. Национално финансиране 210 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 137 094 BGN
2015 73 818 BGN
210 912 BGN
Финансиране от бенефициента 1 406 094 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз