Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0188-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-19
Наименование: Технологична модернизация в "Сиела Софт Енд Паблишинг" АД
Бенефициент: "СИЕЛА НОРМА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация в "Сиела норма" АД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на процедура за избор на доставчици на оборудването, съгласно ПМС № 55/2007
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване и въвеждане в експлоатация на цифрова монохромна производствена печатаща система и линия за автоматизирани довършителни операции и на колонаборна машина
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 996 934 BGN
Общ бюджет: 1 654 122 BGN
БФП: 992 473 BGN
Общо изплатени средства: 992 414 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 992 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 199 387 BGN
2012 0 BGN
2013 793 027 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
992 414 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 843 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 169 479 BGN
2012 0 BGN
2013 674 073 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
843 552 BGN
В т.ч. Национално финансиране 148 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 908 BGN
2012 0 BGN
2013 118 954 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 862 BGN
Финансиране от бенефициента 664 623 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители по ПМС 55/2009 - Сиела
Индикатор 9 Сключени договори с изпълнители след проведени процедури за избор - Сиела
Индикатор 10 Закупена и въведена в експлоатация Цифрова монохромна производствена печатаща система и линия за автоматизирани довършителни операции
Индикатор 11 Закупена и въведена в експлоатация колонаборна машина
Индикатор 12 Изпълнени дейности по публичност - Сиела
Индикатор 13 Извършен одит на проекта - Сиела
Индикатор 14 Извършено управление, мониторинг и отчетност на проекта - 1 финален доклад и 1 искане за плащане


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз