Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0214-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на система за управление на ресурсите (ERP) в „Булгед” ООД
Бенефициент: "Булгед" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел:Повишаване на конкурентоспособността на „Булгед“ ООД, чрез получаване на подкрепа за въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP) за постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3: Доставка на ERP системата и сървърна система и въвеждането им в експлоатация
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИЕЛА НОРМА" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 022 BGN
Общ бюджет: 299 155 BGN
БФП: 224 366 BGN
Общо изплатени средства: 224 366 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 224 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 224 366 BGN
2015 0 BGN
224 366 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 190 711 BGN
2015 0 BGN
190 711 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 655 BGN
2015 0 BGN
33 655 BGN
Финансиране от бенефициента 79 341 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 одобрени договори
Индикатор 4 Приемо-предавателени протоколи:
Индикатор 5 информационни материали
Индикатор 6 брутни инвестиции, направени от предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз