Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108620844 "ГАРС" ЕООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали гр. Кърджали, ул. "Родопи" 61 Г
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Въвеждане на международно признати стандарти - път към европейския пазар за рекламни продукти" 02.09.2008 0 0 26 764 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“ Рехабилитация на пътните отсечки: (ІV-50078 Кърджали - Опълченско) – Дъждино – Пепелище- / І-5/ от км. 0+000 до км. 2+289.87 (ІV-50069 Кърджали – Зимзелен) – Повет – Панчево от км. 0+000 до км. 3+791.88 (ІV – 50074 Севдалина) – Костино – Върбенци-Крушка – Голяма бара от км 4+500 до км 13+500) и ІV- 50718 (III-507) Мост – Крин - Звиница - граница с Община Стамболово” BG161PO001-2.1.02-0011-C0001
Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали BG161PO001-1.1.01-0192-C0001
Укрепване на свлачище на път KRZ1285 /I-5/ Кърджали-Енчец-Бленика- Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали BG161PO001-1.4.03-0009-C0001
“Изграждане на парк “Арпезос-Север” и “Бизнес парк” – І и ІІ етап – гр. Кърджали BG161PO001-1.4.02-0075-C0001
Деинституционализация чрез изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми “Орфей”. BG051PO001-5.2.06-0096-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001
Мостът - кръстопът на култури BG161PO001-1.1.10-0025-C0001
Дом за всяко дете BG161PO001-1.1.11-0055-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали BG161PO001-1.1.09-0029-C0001
Обезопасяване на условията на труд в "ЕКИП ХОЛДИНГ" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0238-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Теклас-България”АД, чрез внедряване на иновативен процес за стартиране на производство на нови продукти BG161PO003-1.1.04-0058-C0001
Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Кърджали BG051PO002-1.1.04-0003-C0001
„Чрез подкрепа към промяна BG051PO001-5.1.04-0145-C0001
"Техническа помощ за развитието на град Кърджали" BG161PO001-5.3.02-0014-C0001
Осигуряване на заетост на населението чрез организиран транспорт до и от заводите на Теклас-България АД BG051PO001-2.2.03-0288-C0001
Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна BG051PO002-2.2.15-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз