Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000261616 Община Сапарева баня
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Сапарева баня 2650 Сапарева баня гр. Сапарева баня, п.к. 2650, ул. Германея №1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Сапарева баня 12.01.2009 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Сапарева баня 03.11.2010 159 812 159 812 0 147 352 14,00 Приключен
Проектиране на корекция на р. Валявица 01.06.2011 909 658 909 658 0 864 175 27,57 Приключен
"Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня" 17.01.2012 301 023 301 023 0 301 023 28,00 Приключен
Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективонст в ОУ "Хр.Ботев", гр.Сапарева баня 27.02.2012 528 959 528 959 0 449 615 24,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите на общината за пo- ефективно изпълнение на преките им задължения и функции и предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса 27.06.2013 15 539 15 539 0 15 539 12,00 Приключен
Община Сапарева баня – по-ефектвни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане 31.10.2013 44 197 44 197 0 44 197 9,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения. 25.08.2014 94 145 94 145 0 94 145 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз