Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0161-C0001
Номер на проект: M13-22-166
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения.
Бенефициент: Община Сапарева баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 25.08.2014
Дата на приключване: 25.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Сапарева баня
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация -гр.Сапарева баня , чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения.
Дейности: Дейност 3 Дейности за информация и публичност
Дейност 1 Управление на проектните дейности
Дейност 2 Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на специализирани обучения
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
"ИНФО ТРЕЙДИНГ" ООД
"ТОП АРТИСТС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 122 695 BGN
Общ бюджет: 94 145 BGN
БФП: 94 145 BGN
Общо изплатени средства: 94 145 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 539 BGN
2015 69 606 BGN
94 145 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 858 BGN
2015 59 165 BGN
80 023 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 681 BGN
2015 10 441 BGN
14 122 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1 - Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 2 (Д) 1 - Брой сключени договори за екипа на проекта
Индикатор 3 (Д) 1 - Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 4 (Д) 1 - Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 5 (Д) 1 - Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 6 (Д) 2 - Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 7 (Д) 2 - Брой проведени обучения от избран изпълнител
Индикатор 8 (Д) 2 - Брой изготвени учебни програми
Индикатор 9 (Д) 2 - Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 10 (Д) 2 - Брой осъществени обратни връзки от целевите групи
Индикатор 11 (Д) 2 - Общ брой обучаеми лица
Индикатор 12 (Д) 3 - Брой пресконференции
Индикатор 13 (Д) 3 - Брой информационни брошури
Индикатор 14 (Д) 3 - Брой плакати
Индикатор 15 (Д) 3 - Брой флаш-памет
Индикатор 16 (Д) 3 - Брой химикали
Индикатор 17 (Д) 3 - Брой публикации в местни и регионални медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз