Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0016-C0001
Номер на проект: 3/18.06.2012
Наименование: СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Цели на проекта Обща цел: Осигуряване на ефективно функциониране на областния информационен център в община Кюстендил, предоставящ информация за кохзионната политика в България. Конкретни цели: 1. Осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР. 2. Осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи в област Кюстендил чрез осигуряването на широк набор от възможности за получаване на тази информация. Дейности Дейност 1 – УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Управлението на проекта е дейност, която започва от самото начало на изпълнението му, протича успоредно с всички останали дейности и приключва след тяхното изпълнение. В рамките на настоящия проект управлението на проекта включва изпълнението на следните поддейностти: управление и изпълнение на проекта, избор на външни изпълнители и осигуряване на информация и публичност на проекта. Дейнос
Дейности: Дейност 3: Функциониране на информационния център Дейност 3: Функциониране на информационния център
Дейност 1 Управление и изпълнение на проекта Дейност 1 Управление и изпълнение на проекта
Дейност 2: Създаване на информационен център Дейност 2: Създаване на информационен център
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 591 822 BGN
Общ бюджет: 510 317 BGN
БФП: 510 317 BGN
Общо изплатени средства: 473 458 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 510 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 71 639 BGN
2012 68 299 BGN
2013 86 452 BGN
2014 102 979 BGN
2015 144 088 BGN
473 458 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 433 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 60 893 BGN
2012 58 054 BGN
2013 73 484 BGN
2014 87 532 BGN
2015 122 475 BGN
402 439 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 746 BGN
2012 10 245 BGN
2013 12 968 BGN
2014 15 447 BGN
2015 21 613 BGN
71 019 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз