Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201132633 Агенция Про Уей ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Шести септември 44, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социално включване чрез нова заетост в "Да Винчи дентал лабор" BG051PO001-5.1.03-0012-C0001
„Иновативни знания без граници” BG051PO001-7.0.01-0123-C0001
Извършване на функционален анализ в община Левски за повишаване ефективността на работа на общинската администрация BG051PO002-1.1.04-0023-C0001
Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектор на информационните технологии BG161PO003-1.2.02-0051-C0001
Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната. BG051PO002-3.2.03-0002-C0001
Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет-София (ТУ-София) BG051PO001-3.1.08-0023-C0001
„Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” BG161PO001-3.2.03-0014-C0001
Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистъри и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство. BG051PO001-3.1.07-0023-C0001
Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0048-C0001
Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Ветрино посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация BG051PO002-1.1.07-0056-C0001
Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски BG051PO002-1.3.07-0029-C0001
Подобряване на административния капацитет и ефективността на общинска администрация- община Левски BG051PO002-2.2.12-0067-C0001
Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период BG051PO002-1.3.07-0079-C0001
Обучение на служителите на община Драгоман BG051PO002-2.2.12-0001-C0001
Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИС и КАОСНОСВ BG051PO002-2.4.13-0001-C0001
Повишаване капацитета на Общинска администрация Берковица BG051PO002-2.2.15-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз