Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 834057238 "ФОЛИ АРТ" ООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град гр.Добрич, бул. „25-ти септември” №49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Възстановяване и модернизиране на детските заведения в прилежащите територии на град Добрич BG161PO001-1.1.01-0089-C0001
Обновление на читалища в община Добричка BG161PO001-1.1.01-0131-C0001
Реконструкция на бул. "25-ти Септември" - пешеходна зона BG161PO001-1.4.05-0022-C0001
Въвеждане и сертифициране на IFS в "Добруджански хляб" АД BG161PO003-2.1.08-0104-C0001
Интегриран план за възстановяване и развитие на град Добрич BG161PO001-1.4.07-0016-C0001
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ BG161PO002-3.3.02-0015-C0001
Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация BG161PO001-3.1.03-0009-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на детска ясла "Щастливо детство"-гр. Каварна BG161PO001-4.1.03-0020-C0001
Инвестиции в модерно технологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0498-C0001
Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – Каварна за етническа толерантност BG051PO001-4.1.05-0100-C0001
РЪКА ЗА ПОМОЩ BG051PO001-5.1.04-0075-C0001
Повишаване на квалификацията - устойчивост и гаранция за успех BG051PO001-2.1.16-0082-C0001
„Серия от образователни интерактивни приложения за мобилни устройства” BG161PO003-1.1.05-0250-C0001
„Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги” BG161PO001-1.4.09-0007-C0001
Разработване и въвеждане на единен и ефективен механизъм за подобряване цялостния процес на разработване и изпълнение на стратегически документи на община град Добрич в партньорство и координация с всички заинтересовани страни BG051PO002-1.3.07-0162-C0001
Внедряване и пазарна реализация на иновативен Office Suite пакет за iOS за мобилни устройства BG161PO003-1.1.07-0411-C0001
Внедряване на иновативен електронен интерактивен речник за мобилни устройства BG161PO003-1.1.07-0412-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари BG051PO002-2.2.15-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз