Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0412-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативен електронен интерактивен речник за мобилни устройства
Бенефициент: "СОФТПРЕС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен електронен интерактивен речник за мобилни устройства
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Придобиване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Дейност 4:Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 907 470 BGN
Общ бюджет: 1 508 300 BGN
БФП: 907 470 BGN
Общо изплатени средства: 907 470 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 907 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 907 470 BGN
907 470 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 771 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 771 350 BGN
771 350 BGN
В т.ч. Национално финансиране 136 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 136 121 BGN
136 121 BGN
Финансиране от бенефициента 600 830 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Проведена процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана съгласно ПМС 69/2013 г.
Индикатор 8 (Д) Закупени специализирани софтуери, необходими за внедряването на иновативния продукт
Индикатор 9 (Д) Брой обозначителни табели
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз