Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0089-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/020
Наименование: Възстановяване и модернизиране на детските заведения в прилежащите територии на град Добрич
Бенефициент: ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-села
Описание
Описание на проекта: Като се обновят и модернизират 6 детски градини и едно основно училище в селищни центрове от прилежащите територии на Добрички ареал, да се подобри качеството на жизнената среда за жителите на тези селищни центрове и околните населени места и да се осигури равен достъп до качествено възпитание на групите в неравностойно положение, включително ромите.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Проектиране на строителните работи
Дейност 3: Избор на строител и надзорник
Дейност 4: Строително-монтажни работи (СМР)
Дейност 5: Доставка на кухненско оборудване
Дейност 6: Информиране, публичност и визуализация
Дейност 7: Приемане на обектите и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 505 195 BGN
Общ бюджет: 2 769 467 BGN
БФП: 2 769 467 BGN
Общо изплатени средства: 2 765 819 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 769 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 538 108 BGN
2011 - 249 BGN
2012 227 960 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 765 819 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 354 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 157 392 BGN
2011 - 211 BGN
2012 193 766 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 350 946 BGN
В т.ч. Национално финансиране 415 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 380 716 BGN
2011 - 37 BGN
2012 34 194 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
414 873 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз