Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200984964 "Аквахим" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София р-н "Искър", ул. "Проф. Цветан Лазаров" 83
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване" 12.07.2012 28,00 Приключен
"Екотехнологии на информационното обслужване" 05.12.2012 32,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Модернизация на производствена база с Леново" BG161PO003-2.1.04-0432-C0001
ПРЕЦИЗНОСТ И КАЧЕСТВО В ЛАБОРАТОРИЯ ПИСАНЕЦ BG161PO003-2.1.12-1138-C0001
Подобряване на качеството на продукцията на Вета Фарма BG161PO003-2.1.13-0530-C0001
"Докторантко Обучение в МУ - Пловдивза Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ) BG051PO001-3.3.06-0011-C0001
"Внедряване в производство на иновативни продукти - Обективи за цифрови камери" BG161PO003-1.1.04-0057-C0001
"Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии" BG051PO001-3.3.06-0059-C0001
Подкрепа за приложните изследвания в Института по полимери за разработване на нови полимерни и композитни материали от неконвенционални суровинни източници с приложение в екологични, енергоспестяващи и свързани със здравето технологии BG161PO003-1.2.04-0096-C0001
"Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в наномедицинските изследвания" BG161PO003-1.2.04-0086-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер във факултети "Медицина" и "Дентална медицина"" BG161PO003-1.2.04-0048-C0001
"Модернизиране на инфраструктурата на ИОНХ-БАН за повишаване на иновативния му капацитет и конкурентоспособност в областта на екотехнологиите и технологии, свързани със здравето на хората" BG161PO003-1.2.04-0065-C0001
„Университетски център за изследване на природни обекти и храни” BG161PO003-1.2.04-0095-C0001
"Управление и развитие на капацитета на Българско водородно общество за изпълнението на успешни програми за НИРД чрез оборудване на научно-приложни лаборатории в областта на енергоспестяващите технологии" BG161PO003-1.2.04-0035-C0001
"Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол" BG051PO002-2.2.12-0117-C0001
„Подкрепа за внедряване на иновативни диетични продукти с хиполипидемично действие за приложение при хранителни терапии“ BG161PO003-1.1.07-0537-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз