Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0095-C0001
Номер на проект: К-21-00-39/08.04.2015
Наименование: „Университетски център за изследване на природни обекти и храни”
Бенефициент: Аграрен университет - Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 14.10.2013
Дата на приключване: 14.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: „Университетски център за изследване на природни обекти и храни”
Дейности: Дейност 3. Провеждане на търг, закупуване, доставяне и монтиране на ICP спектрометър и микровълнова система за минерализация
Дейност 2. Актуализиране на търговската информация, свързана със закупуването на необходимата апаратура
12. Анализ и обобщаване на резултатите. Изготвяне на отчет.
Дейност 9.Разработване и валидиране на методики
Дейност 6. Работа по текущи проекти, обработка и публикуване на резултатите
Дейност 4. Пускане в действие и усвояване на работата със закупената апаратура
Дейност 5. Разработване и валидиране на методики
Дейност 1. Организационни въпроси. Конкретизиране на дейностите и разпределение на ангажиментите между членовете на екипа
Дейност 8.Пускане в действие и усвояване на работата със закупената апаратура
Дейност 11. Визуализацията на проекта
Дейност 10. Работа по текущи проекти
Дейност 7. Провеждане на търг, закупуване, доставяне и монтиране на HPLC и полуавтоматизирана система за микробна идентификация OmniLog
Дейност 13. Доставка на материали и консумативи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 364 650 BGN
Общ бюджет: 411 294 BGN
БФП: 349 600 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 349 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 297 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 64 350 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 2 Обявяване на обществени поръчки
Индикатор 3 Усвояване на стандартизирани методики
Индикатор 4 Разработване на конкретни методики
Индикатор 5 Валидиране на разработените методики
Индикатор 6 Провеждане на работни срещи с магистранти, докторанти и производители
Индикатор 7 Подготовка на научни доклади и участие в научни и приложни форуми
Индикатор 8 НИРД проекти, изпълнени с помощта на доставеното за приложни цели оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз