Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0086-C0001
Номер на проект: BG161PO003-1.2.04-0086-C0001-A-1/04.12.2013
Наименование: "Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в наномедицинските изследвания"
Бенефициент: Медицински университет - София
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в наномедицинските изследвания"
Дейности: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в наномедицинските изследвания
Изпълнение на дейност 2 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 835 855 BGN
Общ бюджет: 4 415 005 BGN
БФП: 3 752 754 BGN
Общо изплатени средства: 3 752 754 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 752 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 752 754 BGN
3 752 754 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 189 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 189 841 BGN
3 189 841 BGN
В т.ч. Национално финансиране 562 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 562 913 BGN
562 913 BGN
Финансиране от бенефициента 676 916 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 2 Изградена лаборатория за наномедицински изследвания
Индикатор 3 Брой обучени служители н


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз