Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0530-C0001
Номер на проект: BG161PO003-2.1.13-0530-C0001-A-2/05.07.2013
Наименование: Подобряване на качеството на продукцията на Вета Фарма
Бенефициент: "ВЕТА ФАРМА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на продукцията на "Вета Фарма"
Дейности: Подготовка на Дейност 1 (Закупуване на ДМА) – Разработване на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура; сключване на договори с доставчици
Изпълнение на дейност 1 – (Закупуване на ДМА) – Доставка на оборудването, монтаж и пускане в експлоатация
Подготовка на Дейност 2 – Визуализация – Избор на изпълнител и сключване на договор
Изпълнение на дейност 2 – Визуализация
Подготовка на Дейност 3 – Одит – избор на изпълнител и сключване на договор
Изпълнение на Дейност 3 - Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 243 460 BGN
Общ бюджет: 320 629 BGN
БФП: 224 441 BGN
Общо изплатени средства: 224 441 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 224 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 224 441 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
224 441 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 190 774 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
190 774 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 666 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 666 BGN
Финансиране от бенефициента 104 340 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Нови изследвания и анализи на качеството на продукцията, извършени в предприятието
Индикатор 7 Увеличаване на крайната продукция, реализирана на пазара
Индикатор 8 Нарастване на приходите от продажби, изчислени на годишна база
Индикатор 9 Нови продукти, произведени от фирмата след изпълнение на проекта
Индикатор 10 Откриване на нови работни места след изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз