Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0432-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Модернизация на производствена база с Леново"
Бенефициент: "ЛЕНОВЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: "Модернизация на производствена база с Леново"
Дейности: Тръжни процедури за избор на подизпълнител
Изпълнение на СМР
Доставка и монтаж на необходимите машини и оборудване
Пускане в експлоатация на доставените машини
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 346 934 BGN
Общ бюджет: 527 689 BGN
БФП: 342 998 BGN
Общо изплатени средства: 342 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 342 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 68 607 BGN
2010 0 BGN
2011 274 365 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
342 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 291 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 58 316 BGN
2010 0 BGN
2011 233 210 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
291 526 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 291 BGN
2010 0 BGN
2011 41 155 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 446 BGN
Финансиране от бенефициента 186 811 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз