Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0057-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-41
Наименование: "Внедряване в производство на иновативни продукти - Обективи за цифрови камери"
Бенефициент: "Завод за оптика" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.01.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Внедряване в производство на иновативни продукти - Обективи за цифрови камери"
Дейности: Дейност 1 Закупуване, доставка и монтаж на ДМА по елемент „Инвестиции”
Дейност 2 СМР по елемент „Инвестиции”
Дейност 3 Изготвяне на маркетингово проучване и маркетингова стратегия
Дейност 4 Извършване на външен одит
Дейност 5 Информация и публичност
Консултански услуги за изготвяне на ПП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 966 481 BGN
Общ бюджет: 1 909 406 BGN
БФП: 954 703 BGN
Общо изплатени средства: 954 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 954 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 954 703 BGN
2015 0 BGN
954 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 811 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 811 497 BGN
2015 0 BGN
811 497 BGN
В т.ч. Национално финансиране 143 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 143 205 BGN
2015 0 BGN
143 205 BGN
Финансиране от бенефициента 966 481 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 3 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Индикатор 1: Внедрени в производство нови продукти
Индикатор 7 Индикатор 2: Закупени нови ДМА
Индикатор 8 Индикатор 3: Ремонтирани помещения
Индикатор 9 Индикатор 4: Маркетингово проучване
Индикатор 10 Индикатор 5: Маркетингова стратегия
Индикатор 11 Индикатор 6: Информация и публичност Информационна табела
Индикатор 12 Индикатор 7: Информация и публичност Информационни стикери
Индикатор 13 Индикатор 8: Одит по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз