Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0024-C0001
Номер на проект: 14-22-27
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС
Бенефициент: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 24.09.2014
Дата на приключване: 24.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС
Дейности: 2. Дейности 2: Информация и публичност.
Дейност 3: Управление на проекта.
1. Дейност 1: Професионално обучение на служителите на ИААА, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 010 BGN
Общ бюджет: 148 584 BGN
БФП: 148 584 BGN
Общо изплатени средства: 97 092 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 37 602 BGN
2015 59 490 BGN
97 092 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 962 BGN
2015 50 566 BGN
82 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 640 BGN
2015 8 923 BGN
14 564 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Подготовени и разработени теми
Индикатор 2 (Д) Подготвени презентации и видеоматериали
Индикатор 3 (Д) Електронен тест
Индикатор 4 (Д) Теоретични и практически заниятия, електронен изпит
Индикатор 5 (Д) Попълване на електронен тест
Индикатор 6 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 7 (Д) Брошури
Индикатор 8 (Д) Листовки
Индикатор 9 (Д) Банери/постери
Индикатор 10 (Д) Публикации в рег. преса
Индикатор 11 (Д) Публикации в нац. преса
Индикатор 12 (Д) ТВ репортаж
Индикатор 13 (Д) Плакати
Индикатор 14 (Д) - брой план график
Индикатор 15 (Д) - протоколи от заседания на екипа спрямо план графика подписани договори с екипа за организация и управление на проекта
Индикатор 16 (Д) - качествено изпълнение на проектните дейност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз