Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0227-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Банка имоти- новият начин за управление на земеделски и неземеделски недвижими имоти"
Бенефициент: "ВИП ИНВЕСТ ЛАНД" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общите цели на проекта се изразяват в разгръщане на експертния потенциал на „ВИП ИНВЕСТ ЛАНД” ООД, чрез разработване на иновативна информационно-технологична система.
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Изработване на икономическа и финансова оценка на разработвания по проекта иновативен продукт Изработване на икономическа и финансова оценка на разработвания по проекта иновативен продукт
Изработване на техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт Изработване на техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Разработване на пазарен анализ и проучване Разработване на пазарен анализ и проучване
Разработване на бизнес план, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на продукта Разработване на бизнес план, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на продукта
Проучване възможностите за регистрация на запазена марка, патент или полезен модел и поддържане на защита на интелектуални права Проучване възможностите за регистрация на запазена марка, патент или полезен модел и поддържане на защита на интелектуални права
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране
Тестови устройства за отчитане на агротехническите мероприятия Тестови устройства за отчитане на агротехническите мероприятия
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Разходи за счетоводен одит Разходи за счетоводен одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Методика за изследвания, за целите на разработване на иновативен продукт Методика за изследвания, за целите на разработване на иновативен продукт
Разходи за организация и управление Разходи за организация и управление
Наем на помещение за изследвания, изпитвания и изработване на опитен образец Наем на помещение за изследвания, изпитвания и изработване на опитен образец
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 032 BGN
Общ бюджет: 271 050 BGN
БФП: 243 945 BGN
Общо изплатени средства: 243 941 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 243 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 55 000 BGN
2013 0 BGN
2014 151 225 BGN
2015 37 717 BGN
243 941 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 207 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 750 BGN
2013 0 BGN
2014 128 541 BGN
2015 32 059 BGN
207 350 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 250 BGN
2013 0 BGN
2014 22 684 BGN
2015 5 658 BGN
36 591 BGN
Финансиране от бенефициента 30 971 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Индикатор 1: Иновации, готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Индикатор 2: Ползване на консултантски услуги
Индикатор 10 Индикатор 3: Увеличаване технологичното оборудване – компютърни системи мобилни устройства
Индикатор 11 Индикатор 3: Увеличаване технологичното оборудване – сървъри
Индикатор 12 Индикатор 3: Увеличаване технологичното оборудване – софтуер и компоненти за разработка
Индикатор 13 Индикатор 3: Проектирани съпътстващи услуги в списък от пакети
Индикатор 14 Индикатор 1: иновации готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз