Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0011-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет"
Бенефициент: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 14.10.2013
Дата на приключване: 14.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет"
Дейности: Изпълнение на дейност 5 МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА
Изпълнение на дейност 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Изпълнение на дейност 4 ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Подготовка на дейност 2 ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ
Изпълнение на дейност 3 ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ
Подготовка на дейност 4 ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Подготовка на Дейност 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Изпълнение на дейност 2 ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 495 564 BGN
Общ бюджет: 565 269 BGN
БФП: 480 479 BGN
Общо изплатени средства: 285 453 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 480 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 110 BGN
2014 0 BGN
2015 186 343 BGN
285 453 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 408 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 244 BGN
2014 0 BGN
2015 158 392 BGN
242 635 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 867 BGN
2014 0 BGN
2015 27 952 BGN
42 818 BGN
Финансиране от бенефициента 87 452 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 3 Комплекти подготвени документации за избор на изпълнители
Индикатор 4 Договори с класираните изпълнители
Индикатор 5 Процедури по закона за обществени поръчки
Индикатор 6 Развитие на учебно-изследователски лаборатории в Технологичния център по информационни и комуникационни технологии-Доставено изследователско оборудване
Индикатор 7 Развитие на учебно-изследователски лаборатории в Технологичния център по зелени и еко-технологии-доставено изследователско оборудване
Индикатор 8 Развитие на учебно-изследователски лаборатории в Технологичния център по енергия, енергийна ефективност, транспорт и логистика-доставено изследователско оборудване.
Индикатор 9 Развитие на учебно-изследователски лаборатории в Технологичния център по здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни-доставено изследователско оборудване
Индикатор 10 Подготвени и поставени информационни табла в лабораториите, в които е доставено оборудване за развитие на приложните изследвания
Индикатор 11 НИРД проекти, изпълнени с помощта на доставеното за приложни цели оборудване (брой).


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз