Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0029-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „По следите на миналото за достойно бъдеще”
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 24.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1 Представяне на проекта пред обществеността. Популяризиране на целите и очакваните резултати чрез медиите
Дейност 2 Национални конкурси за есе, стихотворение, рисунка и мултимедийна презентация на тема „Таньовата чета в националната памет”
Дейност 3 Национални конкурси за есе, стихотворение, рисунка и мултимедийна презентация на тема „Бедреддин-бунтовник и реформатор”
Дейност 4 Организиране на поход”По стъпките на четата на Таньо войвода”
Дейност 5 „Национален преглед на маршовата песен'' –гр.Попово
Дейност 6 Издаване на книги, албуми и научни изследвания, свързани с борбите за национално освобождение на България, художествени каталози и мултимедийни продукти
Дейност 7 Организиране на поход “По пътя на Беддредин”
Дейност 8* Семинар-кръгли маси на тема “Четата на Таньо войвода – епизод от Априлското въстание”и “Беддредин:мистик-философ или бунтовник-реформатор
Дейност 9 Създаване на Клуб “Родолюбие”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 346 044 BGN
Общ бюджет: 283 308 BGN
БФП: 283 308 BGN
Общо изплатени средства: 265 818 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 283 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 276 168 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 10 350 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
265 818 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 240 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 234 743 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 8 798 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
225 945 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 425 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 553 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 873 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз