Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131262158 "Плесио Компютърс" ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Ангел Кънчев" N:5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Увеличаване на конкурентноспособността на фирма НЕМЕЧЕК ООД чрез сертифицирането и спрямо международно признатата сертификационна схема IT Mark Elite" BG161PO003-2.1.02-0092-C0001
Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за успешна управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.01-0001-C0001
"Въвеждане и Сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД, в съответствие с изискванията на Стандарта ISO 27001:2005 и закупуване на необходимото оборудване, свързано с това, с цел повишаване на конкурентноспособността на дружеството" BG161PO003-2.1.03-0319-C0001
Квалификацията - предпоставка за повишаване на конкурентноспособността на компанията и ефективността на процесите и служителите BG051PO001-2.1.02-0231-C0001
Изграждане на лидери в ПР бизнеса BG051PO001-2.1.02-0427-C0001
Инвестиция в човешкия ресурс - развитие на индивидуалния потенциал BG051PO001-2.1.02-0425-C0001
Развитие на професионалисти в медиите BG051PO001-2.1.02-0479-C0001
Подкрепа за достоен живот BG051PO001-5.2.09-0001-C0001
Нов шанс за успех BG051PO001-4.3.01-0001-C0001
„Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” BG051PO001-3.1.06-0001-C0001
Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието BG051PO001-3.2.05-0001-C0001
Квалификация на педагогическите специалисти BG051PO001-3.1.03-0001-C0001
Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG051PO001-4.3.02-0001-C0001
Ученически практики BG051PO001-3.3.07-0001-C0001
Разработване на иновативна система за електронна регистрация на информация и дистанционен мониторинг на търговските представители BG161PO003-1.1.05-0115-C0001
Нова възможност за моето бъдеще BG051PO001-4.3.03-0001-C0001
ПОРИВ BG051PO001-7.0.07-0247-C0001
Засилване на административния капацитет на Комисията за регулиране на съобщенията BG051PO002-2.2.09-0059-C0001
"Нова възможности за заетост в "АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪГЛАРИЯ" ЕООД" BG051PO001-1.1.13-0109-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз