Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0425-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07039
Наименование: Инвестиция в човешкия ресурс - развитие на индивидуалния потенциал
Бенефициент: Графити ББДО АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 03.02.2010
Начална дата: 26.02.2010
Дата на приключване: 26.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Доразвиване и доизграждане на знанията, личностовите и професионални умения на служителите на Графити ББДО АД и Медия Дайрекшън ЕООД чрез програма от обучения за придобиване на допълнителни професионални и ключови компетенции.
Дейности: Изпълнение на дейност 1: Управление на проекта Разработване на процедура за вътрешна комуникация и система за контрол. Работни срещи на екипа. Изготвяне на отчети и поддържане на документацията по проекта.
Изпълнение на дейност 2: Подготовка на обученията Провеждане на диагностика за определяне входящото ниво на участниците. Актуализация на учебните програми.
Изпълнение на дейност 3: Провеждане на обученията и издаване на документи на успешно завършилите.
Изпълнение на дейност 4: Оценка на ефективността на обученията.
Изпълнение на дейност 5: Дейности по визуализация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 364 BGN
Общ бюджет: 38 763 BGN
БФП: 38 763 BGN
Общо изплатени средства: 38 763 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 052 BGN
2011 28 711 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 763 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 544 BGN
2011 24 405 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 949 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 508 BGN
2011 4 307 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 814 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз