Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0115-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на иновативна система за електронна регистрация на информация и дистанционен мониторинг на търговските представители
Бенефициент: "НЮ ПОЙНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разработване на модел на иновативната система за електронна регистрация на информация и дистанционен мониторинг на търговските представители
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип
Закупуване на ДМА
Дейности по изработване на икономическа, финансова оценка и бизнес план
Одит на проекта
Организиаране на дейности за промоция на продукта
Консултантски услуги по изработване на проектното предложение
Организация и управление
наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания, изпитвания, както и изработване и финализиране на опитен образец
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 005 BGN
Общ бюджет: 152 309 BGN
БФП: 134 032 BGN
Общо изплатени средства: 134 032 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 134 032 BGN
2015 0 BGN
134 032 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 113 927 BGN
2015 0 BGN
113 927 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 105 BGN
2015 0 BGN
20 105 BGN
Финансиране от бенефициента 26 592 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Успешно проведен и отчетен проект
Индикатор 8 Разработен софтуер за иновативна система за електронна регистрация и дистанционен мониторинг на Ню Пойнт ООД
Индикатор 9 Закупени и въведени в експлоатация на сървъри, неделима част от иновативна система за електронна регистрация и дистанционен мониторинг, като носители на и обслужващи системата за управление на ресурсите на Ню Пойнт ООД
Индикатор 10 Закупени и въведени в експлоатация електронни устройства, неделима част от системата, като носители на и обслужващи иновативна система за електронна регистрация и дистанционен мониторинг на Ню Пойнт ООД
Индикатор 11 Проведени тръжни процедури по проекта
Индикатор 12 Изготвено и подадено проектно предложение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз