Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0319-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане и Сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД, в съответствие с изискванията на Стандарта ISO 27001:2005 и закупуване на необходимото оборудване, свързано с това, с цел повишаване на конкурентноспособността на дружеството"
Бенефициент: "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 19.08.2009
Дата на приключване: 19.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане и Сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД, в съответствие с изискванията на Стандарта ISO 27001:2005 и закупуване на необходимото оборудване, свързано с това, с цел повишаване на конкурентноспособността на дружеството
Дейности: Избор на подизпълнители; сключване на договори с подизпълнители
Обща подготовка. Запознаване със съществуващата СУК и анализ на настоящо ниво на ИС (предварителна подготовка за внедряването на СУИС в организацията
Оценка на риска
Изготвяне и внедряване на необходимата документация и мерки
Сертификация
Разходи за одит на проекта
Доставка на оборудването
Изготвяне на финален отчет на проекта и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 200 BGN
Общ бюджет: 45 756 BGN
БФП: 22 878 BGN
Общо изплатени средства: 22 878 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 22 478 BGN
2012 400 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 878 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 19 106 BGN
2012 340 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 446 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 372 BGN
2012 60 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 432 BGN
Финансиране от бенефициента 34 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз