Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000093638 ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Седалище Област: Варна Oбщина: Провадия 9200 Провадия ГР. ПРОВАДИЯ-9200, УЛ. “ДУНАВ”, N: 39
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
“Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия” 03.02.2009 4 340 927 4 340 927 0 4 340 927 32,90 Приключен
Мерки за управление на отпадъците в регион Провадия 29.12.2008 0 0 121 560 0 24,00 Прекратен
"Подкрепа за самостоятелен живот на деца и младежи от ДДЛРГ в община Провадия чрез комплексни социални услуги" 17.06.2009 76 618 76 618 0 76 575 14,00 Приключен
“Подкрепа за социално включване на уязвими групи от Община Провадия” 29.06.2009 107 999 104 662 3 672 103 213 12,00 Приключен
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия 16.02.2012 754 274 754 274 0 754 274 24,00 Приключен
Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ - гр. Провадия; Основен ремонт на канализационен тласкателот КПС - 3 до съществуваща изливна шахта гр. Провадия; Битова канализация в кв. 4, 9, 10 в южна промишлена зона - гр Провадия; Реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав от км. 42+422 до км. 42+787 на р. Провадийска - гр. Провадия, подобект Укрепване на реконструкция на водопровод и канализация по ул. Дунав чрез изграждане на подпорна стена в гр. Провадия 26.04.2012 9 241 764 8 889 421 639 554 13 695 018 26,00 Приключен
„Помощ в дома – другото семейство“ 28.11.2012 224 944 224 944 0 212 286 17,00 Приключен
"Светът на предците" 20.02.2013 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Общинска администрация Провадия – компетентна и ефективна 27.05.2013 50 787 50 787 0 50 787 12,00 Приключен
"Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020" 20.12.2013 98 263 98 263 0 93 349 12,00 Приключен
За една по-добра –компетентна и ефективна- общинска администрация 07.08.2014 49 053 49 053 0 49 053 10,00 Приключен
"Деинституализация в действие" 16.09.2014 86 404 86 404 0 86 404 12,17 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Училище за всички" 17.06.2008 15,00 Приключен
--- 19.06.2008 15,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Заедно за по-добър живот-дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” 02.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции 25.10.2012 18,23 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз