Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121396123 "Български пощи" ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Академик Стефан Младенов, 1 бл.31
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Социални иновации за развитие на човешките ресурси в Български пощи ЕАД 14.03.2012 216 565 216 565 0 216 530 20,00 Приключен
"Повишаване на трудовата безопасност в "Български пощи" ЕАД" 16.09.2013 45 345 36 276 14 552 36 276 18,33 Приключен
Транспорт на служителите на "Български пощи" ЕАД до и от Български разменно сортировъчен център 20.12.2013 62 141 62 141 0 62 141 16,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Кариерно развитие за всички 12.12.2008 12,00 Приключен
Професионално развитие на човешките ресурси 15.12.2008 12,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОП РЧР BG051PO001-8.1.04-0001-C0001
Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост BG051PO001-1.1.05-0001-C0001
Нов избор - развитие и реализация BG051PO001-1.1.03-0001-C0001
Подкрепа за достоен живот BG051PO001-5.2.09-0001-C0001
„Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център” BG051PO001-5.2.06-0134-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. ПЛОВДИВ BG161PO002-3.3.02-0021-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК BG161PO002-3.3.02-0026-C0001
Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа BG051PO001-6.2.09-0001-C0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" BG051PO001-6.2.13-0001-C0001
Подкрепа за заетост BG051PO001-1.1.11-0001-C0001
Първа работа BG051PO001-1.1.12-0001-C0001
Със знания нови - за успехи сме готови BG051PO002-2.2.12-0068-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз