Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1606 София район Красно село ДАМЕ ГРУЕВ No 15, ет. 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Иван Вазов„ с.Зафирово" BG161PO001-4.1.01-0011-C0003
Подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, община Руен, област Бургас BG161PO005-1.0.02-0087-C0001
Лот 4 Рехабилитация на път III-216 Ситово - Дулово BG161PO001-2.1.01-0006-C0001
Лот 10 Рехабилитация на път ІІІ-565 п.к. с път ІІ-56 – Шишманци BG161PO001-2.1.01-0012-C0001
Лот 16 Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч, област Плевен BG161PO001-2.1.01-0018-C0001
Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян - Михалково – Кричим, на път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път ІІІ-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян BG161PO001-2.1.01-0029-C0001
Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ "Д-р А.Дафовски", МБАЛ-Кърджали BG161PO001-1.1.08-0022-C0001
"Автомагистрала "Хемус", участък "СОП-пътен възел Яна" BG161PO004-2.0.01-0007-C0001
"Рехабилитация на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик" BG161PO005-1.0.07-0019-C0001
Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново BG161PO001-1.1.11-0014-C0001
"Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик". BG161PO005-1.0.07-0020-C0001
Интегриран воден проект за Стара Загора BG161PO005-1.0.06-0067-C0001
Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана BG161PO001-4.1.04-0025-C0001
Реконстарукция на ГПСОВ гр. Благоевград, и изграждане на канализация и водопровод по бул. П.Яворов" гр. Благоевград BG161PO005-1.0.06-0035-C0001
Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив BG161PO001-1.5.03-0001-C0001
ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея BG161PO005-1.0.06-0054-C0001
"Канализация и ГПСОВ община Стамболийски" BG161PO005-1.0.06-0016-C0001
Лот 65 „Път III-705 Сунгурларе – Мъдрино от км 12+360 до км 24+500“, Област Бургас BG161PO001-2.1.01-0061-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз