Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0029-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/027-03
Наименование: Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян - Михалково – Кричим, на път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път ІІІ-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 31.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
Описание
Описание на проекта: Участък от път ІІІ-866-Рехабилитацията на третокласен път IIІ- 866 е в съответствие с целите на ОПРР.Разглеждания участък е част от републиканската пътна мрежа и пътна артерия,която е най-пряката връзка на гр.Пловдив с община Смолян. Участък от път ІІІ-8641- Рехабилитацията на третокласен път IIІ-8641 е в съответствие с целите на ОПРР.Разглеждания участък е част от републиканската пътна мрежа и пътна артерия, свързваща курортен комплекс Пампорово с гр.Смолян. Участък от път ІІІ-8681- Рехабилитацията на третокласен път IIІ-8681 е в съответствие с целите на ОПРР.Разглеждания участък е основна пътна артерия на Смолянска област ,свързваща две общини- Рудозем и Смолян.
Дейности: Дейност 5 ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 4 ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 1 Подготвителни дейности
Дейност 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 195 631 BGN
Общ бюджет: 23 146 514 BGN
БФП: 21 845 577 BGN
Общо изплатени средства: 19 812 488 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 845 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 386 390 BGN
2012 2 933 267 BGN
2013 11 806 BGN
2014 - 2 593 307 BGN
2015 13 074 332 BGN
19 812 488 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 568 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 428 431 BGN
2012 2 493 277 BGN
2013 10 035 BGN
2014 - 2 204 311 BGN
2015 11 113 182 BGN
16 840 615 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 276 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 957 959 BGN
2012 439 990 BGN
2013 1 771 BGN
2014 - 388 996 BGN
2015 1 961 150 BGN
2 971 873 BGN
Финансиране от бенефициента 1 305 243 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз