Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/006-01
Наименование: Лот 4 Рехабилитация на път III-216 Ситово - Дулово
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Очакваният положителен икономически и социален ефект от рехабилитацията на пътната отсечка аргументира директния принос на реализацията на проекта за постигане на основната цел на Операция 2.1 “Регионална и местна пътна инфраструктура” – “Насърчаване на достъпността, взаимосвързаността и сближаването вътре в регионите чрез подобряване и ремонт на регионални и местни пътища”
Дейности: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА
АНАЛИТИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
ОДИТ НА ПРОЕКТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 985 235 BGN
Общ бюджет: 8 843 793 BGN
БФП: 8 843 793 BGN
Общо изплатени средства: 8 843 793 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 843 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 986 305 BGN
2011 5 665 789 BGN
2012 2 193 152 BGN
2013 - 1 453 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 843 793 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 517 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 838 359 BGN
2011 4 815 921 BGN
2012 1 864 179 BGN
2013 - 1 235 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 517 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 326 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 147 946 BGN
2011 849 868 BGN
2012 328 973 BGN
2013 - 218 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 326 569 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз