Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0007-C0001
Номер на проект: ДОПТ-15/14.10.2011 г.; ДОПТ-8/31.03.2014 г.
Наименование: "Автомагистрала "Хемус", участък "СОП-пътен възел Яна"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 30.09.2011
Начална дата: 14.10.2011
Дата на приключване: 30.04.2018
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Проектът включва изграждането на нов 8.089 км раздел магистрала, свързваща съществуващите Автомагистрала "Хемус" до Околовръстния път на София.
Дейности: Техническа помощ
Строителство и изграждане
Надзор по време на строителството
Възнаграждения (за планиране и проектиране)
Закупуване на земя
Непредвидени разходи
Публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТРАНСКОНСУЛТ-БГ
ДЗЗД "Хемус А2"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 244 408 BGN
Общ бюджет: 44 021 834 BGN
БФП: 44 021 834 BGN
Общо изплатени средства: 39 819 967 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 021 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 834 037 BGN
2012 27 679 411 BGN
2013 8 288 620 BGN
2014 17 900 BGN
2015 0 BGN
39 819 967 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 217 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 067 230 BGN
2012 22 143 529 BGN
2013 6 630 896 BGN
2014 14 320 BGN
2015 0 BGN
31 855 974 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 804 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 766 807 BGN
2012 5 535 882 BGN
2013 1 657 724 BGN
2014 3 580 BGN
2015 0 BGN
7 963 993 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Построени автомагистрали
Индикатор 2 Спестени милиони евро (пътища)
Индикатор 3 (Д) Изградени пътни крастовища
Индикатор 4 (Д) Изградени мостове
Индикатор 5 (Д) Изградени надлези на пътища от РПМ
Индикатор 6 (Д) Изградени подлези на пътища от РПМ
Индикатор 7 (Д) Изградени шумозащитни стени (АМ Хемус, участък "СОП-пътен възел Яна)
Индикатор 8 (Д) Изградени прдпазни (еластични) огради
Индикатор 9 (Д) Изградени площадки за принудително спиране и почивка
Индикатор 10 (Д) Изградени прилежащи пътища (пътни връзки)
Индикатор 11 (Д) Извършени асфалтови работи
Индикатор 12 (Д) Извършени бетонови работи
Индикатор 13 (Д) Изпълнени изкопи
Индикатор 14 (Д) Изпълнени насипи
Индикатор 15 (Д) Изградени пасажи за преминаване на животни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз