Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0061-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/053
Наименование: Лот 65 „Път III-705 Сунгурларе – Мъдрино от км 12+360 до км 24+500“, Област Бургас
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.09.2013
Начална дата: 21.10.2013
Дата на приключване: 21.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Дейностите по настоящия проект свързани с подобряване на инфраструктурата на път ІІI-705 ще бъдат ключова роля за икономическото развитие на региона. Подобряването на конфигурацията на инфраструктурата и степента на изграденост имат решаващо значение за подобряване на регионалната достъпност, чрез изграждане на елементите на инф-раструктурата в отделните общини, съобразно техния специфичен потенциал и инфраструктурни дефиниции.
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) - изпълнена
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - изпълнена
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 5: ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ - изпълнена
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - изпълнена
Дейност 7. ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 326 923 BGN
Общ бюджет: 2 100 152 BGN
БФП: 2 100 152 BGN
Общо изплатени средства: 2 100 152 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 100 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 100 152 BGN
2015 0 BGN
2 100 152 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 785 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 785 129 BGN
2015 0 BGN
1 785 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 315 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 315 023 BGN
2015 0 BGN
315 023 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз