Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/020-01
Наименование: Лот 16 Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч, област Плевен
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.03.2010
Начална дата: 29.04.2010
Дата на приключване: 27.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Отсечката ще повиши достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал (Плевен), както и между центровете на отделни единици в ареала, ще осигури по-безопасното придвижване на пътнико потока между областните центрове Плевен и Ловеч, ще подобри връзките, в границите на Северозападен район за планиране, ще подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги. Достъпът до културно историческите обекти на територията на общините Ловеч и Плевен ще бъде подобрен. Ще бъде увеличен превозът на хора и стоки за Никопол и Русе, а от тук и за Република Румъния. Рехабилитацията на второкласния път ІІ-35 ще допринесе за значително съкращаване на времето за пътуване и разшири полето за действие на регионалните центрове чрез предлагането на качествени услуги
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: Въвеждане на обекта в експлоатация- геодезическо заснемане за кадастъра
Дейност 5 : Публичност и визуализация.
Дейност 6: Одит на проекта.
Дейност 7: Управление на проекта.
Дейност 8: Авторски надзор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 788 245 BGN
Общ бюджет: 5 684 431 BGN
БФП: 5 684 431 BGN
Общо изплатени средства: 5 684 431 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 684 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 195 168 BGN
2012 1 368 572 BGN
2013 2 125 518 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 826 BGN
5 684 431 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 831 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 865 893 BGN
2012 1 163 286 BGN
2013 1 806 690 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 102 BGN
4 831 766 BGN
В т.ч. Национално финансиране 852 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 329 275 BGN
2012 205 286 BGN
2013 318 828 BGN
2014 0 BGN
2015 - 724 BGN
852 665 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз