Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000133901 Община Павликени
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Павликени 5200 Павликени бул. Руски 4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности Социален асистент и Домашен помощник 14.05.2008 59 223 53 217 6 208 53 029 12,00 Приключен
„Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от Община Павликени” 05.11.2010 146 038 146 038 0 133 291 14,00 Приключен
Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ No 1 "8-ми март" и детска ясла, гр. Павликени 13.12.2010 585 976 571 198 20 497 485 518 20,53 Приключен
„Подкрепа за възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Павликени, чрез предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда” 21.11.2012 136 187 136 187 0 125 268 14,00 Приключен
Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени 20.12.2012 22 943 492 22 255 187 5 877 874 22 255 187 39,90 Приключен
Чрез обучение – изграждане на професионална и ефикасна администрация в община Павликени 18.04.2013 55 348 55 348 0 55 348 12,00 Приключен
„Младите хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени“ 18.04.2013 213 399 213 399 0 213 393 26,00 Приключен
Повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Общинска администрация Павликени 24.09.2013 61 552 61 552 0 61 552 11,00 Приключен
Подобряване професионалната компетентност на администрацията в община Павликени 08.01.2014 59 577 59 577 0 59 577 9,00 Приключен
Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики на община Павликени 20.01.2014 51 798 51 798 0 51 798 7,00 Приключен
„Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в община Павликени” 13.06.2014 477 072 477 072 0 477 067 13,00 Приключен
Община Павликени - професионална компетентност на администрацията за по-резултатно изпълнние на задълженията. 11.08.2014 153 169 153 169 0 153 169 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз