Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202318594 "ИНФО ТРЕЙДИНГ" ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе Ул. "Цар Калоян" 2А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе” BG051PO001-5.2.15-0005-C0001
Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово BG051PO001-5.2.15-0003-C0001
Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008 BG051PO002-3.1.08-0003-C0001
Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА BG051PO002-3.1.09-0008-C0001
Усъвършенстване на специфични знания и професионални умения на персонала на БИМ, свързани с осигуряване на международната еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията BG051PO002-2.2.14-0040-C0001
„Компетентна и ефективна администрация на община Плевен“ BG051PO002-2.2.15-0115-C0001
«Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов» BG051PO002-2.2.15-0045-C0001
Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги BG051PO002-3.2.06-0026-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация –община Добричка BG051PO002-2.2.15-0047-C0001
Мотивирани, Иновативни Служители за Инициативна администрациЯ – „МИСИЯ„ BG051PO002-2.2.15-0079-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения. BG051PO002-2.2.15-0161-C0001
Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация BG051PO002-2.2.15-0015-C0001
Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси BG051PO002-1.1.08-0015-C0001
Система за валидиране на данните и обединяващ регистър за уловите и продажбите на ИАРА за осигуряване на оперативна съвместимост и на автоматизиран обмен BG051PO002-3.2.06-0025-C0001
„Извършване на функционален анализ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ BG051PO002-1.1.08-0009-C0001
"Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на териториите на райони "Люлин" и "Връбница" на Столична община" BG161PO001-1.2.02-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз