Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176541041 ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. Дървеница, бл. 16, вх. В, ет. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс BG051PO002-2.2.08-0151-C0001
Обучение на служителите в Община Павел Баня за по-добро административно обслужване BG051PO002-2.2.08-0043-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Разград за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0148-C0001
Обучение на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет BG051PO002-2.2.08-0110-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.12-0052-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Долна баня за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.12-0012-C0001
Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения BG051PO002-2.2.14-0003-C0001
Обучение на служителите в община Ковачевци за по-добро административно обслужване BG051PO002-2.2.12-0083-C0001
Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Павел Баня BG051PO002-2.2.15-0022-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Хасково чрез инвестиции в обучения BG051PO002-2.2.15-0156-C0001
Обучение на служителите в Община Харманли за постигане на по-ефективна администрация BG051PO002-2.2.15-0043-C0001
Повишаване квалификациите на служителите в Община Угърчин BG051PO002-2.2.15-0027-C0001
Подобряване на професионалната квалификация и мотивация на служителите на Община Ихтиман BG051PO002-2.2.15-0145-C0001
Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен BG051PO002-2.2.15-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз