Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0027-C0001
Номер на проект: M13-22-28
Наименование: Повишаване квалификациите на служителите в Община Угърчин
Бенефициент: Община Угърчин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 19.08.2014
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Угърчин
Описание
Описание на проекта: Повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса от услугите, предоставяни от служителите на Община Угърчин.
Дейности: 1. Дейност 1 Обучение по ключови компетенции
2. Дейност 2 Обучение към ИПА
3. Дейност 3 Управление на проекта
4. Дейност 4 Дейности за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Према 2010 ООД
ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 894 BGN
Общ бюджет: 31 800 BGN
БФП: 31 800 BGN
Общо изплатени средства: 31 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 579 BGN
2015 20 221 BGN
31 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 842 BGN
2015 17 188 BGN
27 030 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 737 BGN
2015 3 033 BGN
4 770 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1 Брой проведени обучения
Индикатор 2 (Д) 1 Брой обучени служители
Индикатор 3 (Д) 1 Получени сертификати
Индикатор 4 (Д) 2 Брой проведени обучения
Индикатор 5 (Д) 2 Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) Получени сертификати
Индикатор 7 (Д) 3 Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) 3 Обучени служители на община Угърчин
Индикатор 9 (Д) Пресконференции
Индикатор 10 (Д) Публикации в медиите
Индикатор 11 (Д) Рекламни банери брошури чанти бележници химикалки папки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз