Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0003-C0001
Номер на проект: А13-22-3
Наименование: Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от администрацията чрез обучения
Бенефициент: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 16.04.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административно обслужване в Областна администрация Враца чрез обучение на служителите
Дейности: Д1 Организация и управление на проекта
Д2 Езикови обучения
Д3 Обучение по ключови компетентности
Д4 Компютърно обучение
Д5 Обучения в ИПА
Д6 Дейности за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Арт Инженеринг" ЕООД Враца
ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 900 BGN
Общ бюджет: 31 881 BGN
БФП: 31 881 BGN
Общо изплатени средства: 31 881 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 380 BGN
2015 24 501 BGN
31 881 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 273 BGN
2015 20 826 BGN
27 099 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 107 BGN
2015 3 675 BGN
4 782 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1 Проведени 9бр. месечни срещи на екипа
Индикатор 2 (Д) 1 Изготвени и предадени мин. 3бр. междинни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 3 (Д) 1 Проведена 1 процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения
Индикатор 4 (Д) 2 Брой проведени обучения
Индикатор 5 (Д) 2 Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) 3 Брой проведени обучения
Индикатор 7 (Д) 3 Брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) 4 Брой проведени обучения
Индикатор 9 (Д) 4 Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) 5 Брой проведени обучения
Индикатор 11 (Д) 5 Брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) 6 Проведени пресконференции
Индикатор 13 (Д) 6 Разпространени прессъобщения
Индикатор 14 (Д) 6 Публикации в пресата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз