Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 827201940 "Дартек" ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. Църковна Независимост 27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на компетенциите и адаптивността на служителите на Антоан Вилл ЕООД" BG051PO001-2.1.02-0294-C0001
Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в УХТ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване. BG161PO001-1.1.07-0008-C0001
Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново BG161PO001-3.1.02-0095-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Силистра BG161PO002-3.3.02-0005-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН BG161PO002-3.3.02-0019-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. ПЛОВДИВ BG161PO002-3.3.02-0021-C0001
"Опазване и възстановяване на приоритетни видове и местообитания в НАТУРА 2000 зона Вит и Защитена местност "Коридорите" BG161PO005-3.0.07-0019-C0001
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ BG051PO001-4.3.04-0007-C0001
Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" BG051PO001-3.1.08-0007-C0001
Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност BG051PO001-3.1.08-0019-C0001
Формиране на адекватни компетентности за работа с нови технологии и в конкурентна среда BG051PO001-7.0.07-0060-C0001
Иновативни методи за обучение и мотивация при интегрирани групи от различни поколения. BG051PO001-7.0.07-0011-C0001
Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ) BG051PO001-3.1.07-0050-C0001
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА” В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА BG051PO001-3.1.07-0045-C0001
"Развитие на приложните изследвания в Русенския университет" BG161PO003-1.2.04-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз