Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000413942 Община Искър
Седалище Област: Плевен Oбщина: Искър 5868 Искър ул.„Г.Димитров” 38
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Доизграждане и ремонт сгради на училища и детски заведения в общината 01.08.2008 962 979 962 979 0 962 979 24,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Искър” 12.01.2009 1 013 075 1 013 075 0 1 262 048 35,83 Приключен
Грижи за достоен живот 24.06.2009 99 461 93 782 6 582 91 043 12,00 Приключен
Спортът е лек срещу агресията 24.09.2009 52 750 52 750 0 52 747 28,13 Приключен
"Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Писаровска за предотвратяване от наводнения на територията на град Искър, Община Искър" 01.06.2011 708 047 708 047 0 546 756 18,00 Приключен
„Грижи за достоен живот – 3” 19.11.2012 210 957 210 957 0 202 681 16,00 Приключен
Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Искър 24.10.2013 68 581 68 581 0 68 581 11,17 Приключен
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА И РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОБЩИНА ИСКЪР 30.10.2013 61 598 61 598 0 61 598 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз