Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000093458 Община Ветрино
Седалище Област: Варна Oбщина: Ветрино 9220 Ветрино ул. “Г.С.Раковски” 24
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Център за рехабилитация и социална интеграция в община Ветрино" 29.10.2010 86 196 86 196 0 86 158 14,00 Приключен
„Домашен помощник и социален асистент – грижа в семейна среда за достоен живот на хората в община Ветрино” 29.10.2010 120 017 120 017 0 109 013 14,00 Приключен
Повишаване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Васил Левски" и СОУ "Хр.Ботев" с.Ветрино 27.02.2012 429 742 421 948 8 393 358 656 25,33 Приключен
Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома” 29.11.2012 183 400 183 400 0 169 442 14,00 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕТРИНО 11.04.2013 75 920 75 920 0 75 920 12,00 Приключен
Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Ветрино посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация 11.10.2013 75 747 75 747 0 75 747 15,87 Приключен
Разработване и въвеждане на механизми за контрол в община Ветрино 07.11.2013 40 264 40 264 0 40 264 9,00 Приключен
Чрез обучение на служителите, към ефективна общинска администрация Ветрино 26.11.2013 84 553 84 553 0 84 553 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Мерки за управление на отпадъците в регион Провадия 29.12.2008 24,00 Прекратен
„Развитие на гражданското общество и участието му в обществените процеси, чрез мрежата на читалищата” 28.08.2008 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Светът на предците" 20.02.2013 24,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз