Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175209075 "СИГМА КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Джеймс Баучер No 71, ет. 3, ателие 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на капацитета за ПЧП на Oбщина Гоце Делчев BG051PO002-1.4.02-0009-C0001
"Родопи фест" BG161PO001-1.1.10-0057-C0001
"Културна мозайка "Неврокопски панаир"" BG161PO001-1.1.10-0035-C0001
Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността BG161PO001-1.1.11-0004-C0001
Изграждане на ЦНСТ в гр. Раднево BG161PO001-1.1.11-0009-C0001
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община BG161PO001-1.1.11-0051-C0001
Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост "Хоталич" BG161PO001-3.1.03-0004-C0001
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в село Дагоново и село Краище, община Белица BG161PO001-4.1.04-0034-C0001
Изграждане на клъстер "Синергия" -обединение на творческия и производствен ресурс в рекламния, дизайнерски и художествен сектор за завоюване на нови пазари BG161PO003-2.4.01-0037-C0001
Внедряване на иновативен продукт чрез стартиране на собствено производство BG161PO003-1.1.07-0510-C0001
«Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса» BG051PO002-2.2.15-0122-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз